วันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 09.15 น.ร่วมสวัสดีปีใหม่ นายนิวัติ เจียวิริยบุญญา นายโชคดี มังคละคีรี นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา ท่านรองวิทยา ประเสริฐเจริญสุข ครูและพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ณ.สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม