วันที่9 มกราคม 2560 นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ให้การต้อนรับ ประธานสภาการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา มาสวัสดีปีใหม่ ท่านนายกเทศมนตรี ณ สำนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม