วันที่9 มกราคม 2560 นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรี นายกวี ศรีสรรค์ เลขานายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักคลังจังหวัดนครพนม มาสวัสดีปีใหม่ ขอพร ท่านนายกเทศมนตรี ณ สำนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม