วันที่ 9 มกราคม 2560 เวลา10.30น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญาให้การต้อนรับ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม มาสวัสดีปีใหม่ ท่านนายกเทศมนตรี ณ สำนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม