วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายวิทยา ประเสริฐเจริญสุข รองนายกเทศมนตรี นายกวี ศรีสรรค์ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองนครพนม ณ.ห้องคณะผู้บริหาร ชั้น 3 เทศบาลเมืองนครพนม