วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมยตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้ .นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ชุมชนวัดศิริพุทธาราม ชุมชนวัดทุ่งประชานารถ