วันที่ 8 ม.ค. 2561 เวลา 14.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะ และประธานชุมชนในเขตต่างๆในเทศบาลเยี่ยมให้กำลังใจ ประธานชุมชนกกต้อง จ.อ. ไพยนต์ พันธเวช ขอให้สุขภาพแข็งแรง หายไว้ๆนะคับ