วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น.นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม เป็นประธานเปิด งานวันเด็ก โรงเรียนตงเจี่ย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม