วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ร่วมต้อนคณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ เด็กหญิงฐปนันตร์ ศรีพิมพ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์)