วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นายนครราชสีมาและคณะร่วมอวยพรและนายสุรยุทธ์จุฑานุสรณ์ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ขอพรปีใหม่นายกฯ ที่สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม