วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ร่วมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย