วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น.นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี เทศบาลเมืองนครพนม