วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น.นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายโชคดี มังคละคีรี นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม นายกวี ศรีสรรค์ เลขานายกเทศมนตรี ร่วมต้อนรับนายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นางปัทมา วิทย์ดำรงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พลตรีสมชาย ครรภาฉาย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210 ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี เทศบาลเมืองนครพนม