วันที่ 15 ม.ค. 2561 เวลา 08.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2560ณ ห้องประชุมกันเกรา โรงเรียนชุมชนเทศบาล3 พินิจพิทยานุสรณ์