วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 09.00น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา มอบหมายให้ นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ได้ร่วมเป็นเกียรติในงานวันครู ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม