วันที่ 17 ม.ค. 2561 เวลา 08.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุยญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม และนายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ที่โรงเรียนเทศบาล 1 หนองแสง