วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13.30น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม่ นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายก ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ณ ห้องประชุมทิพย์โฆษิตคุณ เทศบาลเมืองนครพนม