วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น. นายนิวัต เจียวิริบุญญา นายกเทศมนตรี ร่วมเป็นเกียรติงานประเพณีชนเผ่าไทแสก ที่บ้านอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ จังหวัดนครพนม