วันที่ 18 ม.ค. 2561 เวลา 08.30 น. นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ออกเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 ยงใจยุทธ แล้วรับฟังความคิดเห็นของคณะครูในสังกัดเทศบาลแล้วให้นโยบายแก่คณะครูเพื่อให้ได้นำไปปรับปรุงแก้ไขในโรงเรียนต่างๆในสังกัดเทศบาลทั้ง 6

แห่ง ให้ดียิ่งขึ้นโดยมีนางสาวศิริพร ภูสิเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 ให้การต้อนรับ