วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. สมเด็จ Ashi pem pem Wakgchok (อชิ เพ็ม เพ็ม วังชุก) สมเด็จอาของกษัตริย์แห่งประเทศภูฏาน พร้อมคณะ ได้เสด็จมาสักการะพระธาตุนคร วัดมหาธาตุ และสักการะ องค์พญาศรีสัตตนาคราช โดยมีนายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เฝ้ารับเสด็จ