วันที่ 31 ม.ค. 2561 เวลา 13.30 นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นำคณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมประจำเดือน อสม. และพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหาสุขภาพคนในชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลและมอบค่าป่วยการประจำเดือนให้ อสม.