วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ได้ลงตรวจดูงานศูนย์บริการสาธารณสุข เจาะเลือดประจำปี ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ณ สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม