วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวัฒนศักดิ์  เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรี ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ปี