วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวัฒนศักดิ์  เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรี ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาล 5  สมพรอภัยโส