วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น.นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม”การดำเนินงานติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาชุมชน” เทศบาลเมืองนครพนม ณ.สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม