วันที่ 22 เม.ย 2561 เวลา 10.00 น นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนมและคณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางราชการ โรงเรียนสาธิต มหาลัยฮาติงห์ เทศบาลนครฮาติงห์ สาธารณสังคมนิยมเวียดนาม ที่โรงเรียนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) เทศบาลเมืองนครพนม ราชอาณาจักรไทย