วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนครพนม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาล และคณะครู ร่วมพิธีงานวันเทศบาล ประจำปี 2561 โดยพิธีการท่านนายกและคณะได้นำพนักงานเทศบาล ร่วมไหว้ ศาลหลักเมือง ศาลพระพรม และศาลพระภูมิและประกอบพิธีทางศาสนาและอ่านสาร “วันเทศบาล”จากท่านพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่พนักงานดีเด่น ประจำปี 2561 ณ.สำนักงานเทศบาลเมืองนครพ

นม