วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 07.30 น. นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม ร่วมงานโดยมีนายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นางปัทมา วิทย์ดำรงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เป็นประธานในรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2561 โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ร่วมพิธี ณ.หอประชุมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม