วันที่ 25 เม.ย 2561 เวลา 11.00 น. นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม และนายกวี ศรีสรรค์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ได้ออกตรวจสอบการวางท่อระบายน้ำ และขยายพื้นผิวจราจร ที่บริเวณชุมชนวัดพระอินทร์แปลงหน้าโรงแรววิวโขง เนื่องจากสภาพทางจราจรบริเวณนี้ ฝนตกลงมาทำให้มีน้ำขังบริเวณดังกล่าว และได้ขยายถนนให้กว้างขึ้นเพื่อที่จะได้ให้รถผ่านไปผ่านมาบริเวณนี้สะดวกยิ่งขึ้น จึงได้ออกตรวจสอบบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ใกล้จะแล้วเสร็จแล้วไป90%