วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น นาย วัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ได้เป็นประธานในเปิด โครงการ ฝึกอบรมการป้องกันระงับ อัคคีภัย ประจำปี 2561 โดยนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง เข้าร่วมอบรมการป้องกันอัคระงับอัคคีภัย

ณ อาคารเทศบาลจังหวัดนครพนม ชั้น 5