วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรี เข้าพิธีร่วมไหว้ศาลเจ้าพ่อสัมมะติ ณ.ศาลเจ้าพ่อสัมมะติ ท้ายเมือง นครพนม