วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายนพสิทธิ์ ภัทรปิยประสิทธิ์ รักษาการ ปลัดเทศบาล ยินดีต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ณ.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม (ยงใจยุทธ)