วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนครพนม  ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลภูผาแดง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ณ.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม (ยงใจยุทธ)