วันที่ 29 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมนางปัทมา วิทย์ดำรงค์นายกเหล่ากาดชาด เป็นประธานในพิธี พร้อมนายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนครพนม ประกอบพิธีอัญเชิญ พระติ้ว-พระเทียม พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของ จ.นครพนม จากวิหาร นำมาให้พุทธศาสนิกชนได้ประกอบพิธี สรงน้ำตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติมาช้านาน สำหรับพิธีดังกล่าว ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตามหลักความเชื่อ ว่าจะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ฝนจะตกถูกต้องตามฤดูกาล ขณะเดียวกันก่อนจะมีพิธีสรงน้ำพระติ้วพระเทียม ที่ ชุมชนวัดโพธิ์ศรี ได้จัดพิธีงานสรงน้ำพระทอง – พระเทียม ซึ่งเป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองนครพนม เช่นเดียวกัน เป็นพิธีที่ปฏิบัติสืบทอดควบคู่กันมานาน โดยจะเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้สรงน้ำ เพื่อขอพรเป็นสิริมงคล หลังประกอบพิธีฝนได้ตกลงมาอย่างหนักที่นครพนม ซึ่งเป็นประจำทุกปีจะเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้สำหรับพระติ้ว-พระเทียม เป็นพระคู่แฝดของวัดโอกาส ประดิษฐานในวิหารหอแก้ว เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 30 ซ.ม. สูง 60 ซ.ม. แกะสลักด้วยไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ.1328 เชื่อว่ามีอายุเก่าแก่กว่า 1,200 ปี ส่วนพระทองวัดโพธิ์ศรีเป็นพระพุทธรูปทองสำริด ปางมารวิชัย ในสกุลช่างล้านช้าง คาดกันว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น มีอายุเก่าแก่ นับร้อยปี