วันที่่ 18 พ.ค. 2561 เวลา 11.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเทศมนตรีเมืองนครพนม และคณะผู้บริหารเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของเหตุพายุที่ถล่มนครพนม เมื่อวันที่ 15 พ.ค . ที่ผ่านมาพร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกัน และกองช่าง ออกเยี่ยมให้กำลังใจปนะชาชนในเขตเทศบาลพร้อมได้ให้เจ้าหน้าที่ประเมินค่าเสียหายของบ้านที่เกิดจากพายุแล้วประเมินค่าใช่จ่ายตามระเบียบราชการต่อไป