วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม แผนปฏิบัติการ (Action Plan) จัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ.หน้าเทศบาลเมืองนครพนม