วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม และนายกวี ศรีสรรค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมได้นำเจ้าหน้าที่งานกองช่างสุขาภิบาลเทศบาล และเจ้าหน้าที่งานกองช่าง งานป้องกัน ออกพัฒนาตัดแต่งต้นไม้ บริเวณริมแม่น้ำโขงตลอดสาย เพื่อให้สวยงาม และได้นำเจ้าหน้าที่กองช่างสุขสภิบาล ออกลอกท่อระบายน้ำเส้นต่างๆในเขตเทศบาล เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง เมื่อฝนตกลงมา