วันที่ 24 พ.ค. 61 เวลา 10.00น. นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม และนายกวี ศรีสรรค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ออกสำรวจการวางท่อ ระบายน้ำของแขวงการทางนครพนม เพื่อผลักดันน้ำลงแม่น้ำโขงบริเวณถนนบายพาสบ้านน้อยใต้ ซึ่งการก่อสร้างจะแล้วเสร็จเร็วๆนี้ แก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับชาวบ้าน