วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ที่บริเวณห้องประชุมศรีวรขาน ชั้น 5 เทศบาลเมือง เวลา 13.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นประธานการประชุมอสม. และมอบค่าป่วยการแก่อสม.ภายในเขตเทศบาล พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับพี่น้องชาวอสม. โดยมีนายโชคดี มังคละคีรี และนายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีฯ เข้าร่วมประชุมด้วย