วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายโชคดี มังคละคีรี นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับเทศบาลตำบลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ณ.สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม