วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและประธานชุมชน ร่วม”วันต่อต้านยาเสพติด”