วันนี้ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายโชคดี มังคละคีรี นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรี ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานสมโภชพญาศรีสัตตตนาคราช โดยมีนายสมชาย วิทย์ดำรงค์ผวจ.นครพนม พร้อม หน.ส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานสมโภชพญาศรีสัตตตนาคราช
ขอเชิญร่วมงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (๗ วัน ๗ คืน) ณ บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช แลนด์มาร์คนครพนม
ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
-ร่วมพิธีบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช (ทุกวันของการจัดงาน เริ่มเวลา ๑๗.๑๗ น.)
-ชมขบวนแห่เครื่องบูชาพญาศรีสัตตนาคราชอันตระการตา และขบวนนางรำจากทุกอำเภอในจังหวัดนครพนม (ทุกวันของการจัดงาน เวลา ๑๖.๓๐ น. เริ่มต้นขบวนจากบริเวณสี่แยกถนนนิตโยมายังบริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช)
-ร่วมกิจกรรมวิถีไทย วิถีพุทธ ร่วมห่มผ้าพระธาตุ ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน
ชมรำบูชาพระธาตุประจำวันเกิด (เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. ณ วัดมหาธาตุ, วัดพระธาตุพนม, วัดธาตุเรณู, วัดธาตุศรีคุณ, วัดพระธาตุมหาชัย, วัดพระธาตุประสิทธิ์, วัดพระธาตุท่าอุเทน, ตามลำดับ)
-อิ่มบุญกับโรงทานจากผู้มีจิตกุศลศรัทธา ณ ลานพนมนาคา (ด้านหน้าลานพญาศรีสัตตนาคราช)
-ชมมหรสพ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรีโปงลาง บวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ณ เวทีกลาง ลานพนมนาคา (ทุกวันของการจัดงาน เวลา ๑๙.๑๗ – ๒๑.๑๗ น.)
-ชม ชิม ช้อป สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) นครพนม สินค้าราคาประหยัดและตลาดนัดผู้สูงอายุ (ตลอดการจัดงาน ๗ วัน)