วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม หมอบหมายให้นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรี นายกวี ศรีสรรค์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ประธานพิธีเปิดร่วมกับเรือนจำกลางนครพนมและผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่กองช่างสุขภิบาลเทศบาล ร่วมกันลอกคลองน้ำเสียต่างๆ ที่เป็นทางน้ำไหลผ่านที่มีหญ้าขึ้นสูง เพื่อป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองนครพนม