วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และนายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายโชคดี มังคละคีรี นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม “งานไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2561 ” ณ. ศาลากลางจังหวัดนครพนม