วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น.นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายโชคดี มังคละคีรี นายวิทยา ประเสรฺิฐเจริญสุข นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายสุพงศ์รัฐ อุตะมะ ปลัดเทศบาลเมืองนครพนม ร่วมประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง งานออกพรรษาและไหลเรือไฟ ประจำปี 2561 เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ณ.ศาลหลักเมืองนครพนม