วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรี ตรวจเยี่ยมการคัดกรองเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อรับรองเท้าฟรี ณ.ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองนครพนม