5 พ.ย. 2561 เวลา 17.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมรับฟังคำชี้แจงในการดำเนินโครงการปลูกพืชผักปลอดสารพิษตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ วัดมหาธาตุ อ.เมือง จ.นครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนที่อาศัยบริเวณริมโขง และยังทำให้เมืองนครพนมมีทัศนียภาพที่สวยงาม