วันที่ 6 พฤศจิการยน 2561 เวลา 13.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลบ้านฝาง จ.ขอนแก่น ซึ่งเดินทางมาดูงานเกี่ยวกับด้านการจัดการชมรมพลเมืองอาวุโสฯ ของเทศบาลเมืองนครพนม โดยมีนายสุพงศ์รัฐ อุตะมะ ปลัดเทศบาลเมืองนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้ากองฝ่ายต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับด้วย