วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรี ตรวจเยี่ยมการคัดกรองเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อรับรองเท้าฟรี ณ.ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองนครพนม (สวนชมโขง)

กิจกรรมรณรงค์คัดกรองเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวานเขตเทศบาลเมืองนครพนมจัดขึ้นโดดย โรงพยาบาลนครพนม ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขศบาลเมืองนครพนมให้บริการดกรอแผลในเท้างเท้าเพื่อรับรองเท้าสุขภาพฟรี ป้องกันการเกิดแผล เบาหวานที่เท้า .ในวันที่  5-7 พฤศจิกายน 2561 ที่บริเวณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองนครพนม (สวนชมโขง) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.