วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายโชคดี มังคละคีรี นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรี นายกวี ศรีสรรค์ นายวรวิทย์ เจริญวัชระ เลขานุการนายกเทศมนตรี  และ คุณวีนัส จงประวัติสกุล บริจาค 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการฟ้อนรำศรีโคตรบูรณ์ เทศบาลเมืองนครพนม ที่ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม